Posted in เศรษฐกิจ

Russia Russia !

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ถูกเชื่อมกันไว้ด้วยโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจของรัสเซียเองก็เฉกเช่นเดียวกัน กล่าวคือเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก รัสเซียเองซึ่งเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจไปเป็นแบบทุนนิยมในระยะหลังนี้ก็ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นประสบปัญหาอย่างหนัก

บรรดาบริษัทใหญ่ๆในรัสเซียพากันลดกำลังการผลิต ลดเงินเดือนและลอยแพพนักงาน อัตราว่างงานพุ่งสูงถึงร้อยละ 8.5 สูงที่สุดในรอบหลายปี  เศรษฐกิจของประเทศที่มีมูลค่า 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวไปถึงร้อยละ 7 ในไตรมาสแรก หลังจากที่เศรษฐกิจรัสเซียรุ่งเรืองมาได้เกือบสิบปีตอนนี้รัสเซียเข้าสู่ภาวะถดถอยเกือบจะเป็นที่แน่นอนแล้ว เพราะการเติบโตติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน  นอกจากนี้ รัฐบาลทั้งหลายในโลกรวมทั้งรัฐบาลของรัสเซียเอง ก็ไม่สามารถดำเนินไปตามหลักการของทุนนิยมที่รัฐบาลจะไม่เข้าแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจ และอาศัยหลักการกลไกตลาดของทุนนิยมได้ดังเดิม กล่าวคือรัฐบาลของรัสเซียมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้ เงิน 1.4 ล้านล้านรูเบิลจากงบของรัฐบาลกลางสู้กับวิกฤติในหลายด้าน ได้แก่ การเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบธนาคารและระบบประกันสังคม แต่จะมีมาตรการลดภาษีด้วย ซึ่งทำให้ต้นทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้สูงถึง 3 ล้านล้านรูเบิล หรือเกือบ 9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้รัสเซียขาดดุลงบประมาณเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นมีความไร้เสถียรภาพ กล่าวคือเป็นระบบเศรษฐกิจทีมุ่งแต่การแสวงหาผลกำไรและขูดรีดชนชั้นแรงงาน[1] ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆในรัสเซียล้วนพร้อมใจกันลดกำลังการผลิต ลดเงินเดือน รวมทั้งการลอยแพพนักงานอันจำนำมาซึ่งปัญหาการว่างงานและปัญหาปากท้องของแรงงานชาวรัสเซียต่อไป นอกจากนี้ยังมองเพิ่มเติมได้อีกว่าวัฏจักรของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นมีขึ้นมีลงเสมอ เมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่ในอดีตที่จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีเสถียรภาพแต่อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้ก็เป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลักในปัจจุบันนี้และรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็ไม่สามารถปฏิเสธภาวะเศรษฐกิจที่ผูกติดอยู่กับตลาดโลกไปได้ และแน่นอนที่สุดว่ารัสเซียเองก็ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย


[1] สุภา ศิริมานนท์. แคปิตะลิสม์ : บทวิเคราะห์สังคมเศรษฐกิจอเมริกัน พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

Advertisements

Author:

ฑภิพร สุพร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s